Diagnostyka

USŁUGI PODSTAWOWE

 

 

 

analizy obecności nicieni wolnożyjących

 

 

 

 

 

 

analizy obecności nicieni tworzących cysty

 

 

 

 

 

analizy składu gatunkowego nicieni pasożytów roślin

 

 

 

 

na potrzeby projektów i analiz środowiskowych analizy ilościowe grup troficznych nicieni obecnych w glebie z wyszczególnieniem do rodzaju

 

 

 

 

 

 

analizy kompleksów chorobowych

 

 

 

 

 

 

analizy entomologiczne i wykrywanie obecności szkodników roślin

 

 

 

NASZE ATUTY

Do każdej analizy załączamy czytelny opis wyników wraz z zaleceniami postępowania

Zleceniodawca w ramach usługi ma prawo do indywidualnych konsultacji

Podejmujemy się nowych wyzwań według zgłaszanych potrzeb klientów