Wykonujemy badania pilotażowe z zakresu skuteczności działania produktów przeznaczonych do stosowania w uprawach ogrodniczych i mających wpływ na ograniczanie występowania nicieni, owadów, roztoczy, ślimaków a także innych organizmów

Badania rejestracyjne skuteczności działania środków ochrony roślin

z grupy nematocydy, insektycydy, akarycydy oraz fungicydy

wykonujemy w uprawach:

warzyw, roślin jagodowych oraz roślin ozdobnych

Doświadczenia prowadzimy:

w warunkach laboratoryjnych

w warunkach polowych

pod osłonami