Działalność naukowo-dydaktyczna

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcThXcw6Qico01wc8Hdt406zPE8eTvYc8Qgfj-2KmQm0i-8ctXNKyA

Nasza aktywność w 2020 roku

 • Chałańska A. 2020. Problemy ukryte w glebie – szkodliwość nicieni i kompleksów chorób dla roślin najpowszechniej uprawianych przez producentów Bioconcept. Seminarium dla Sadowników ekologicznych. Różaniec, 14 luty 2020: 17-21 str.
 • Chałańska A. Bajer A. 2020. Odkażanie termiczne sadzonek – ocena skuteczności i możliwości zastosowania w produkcji na przykładzie konwalii majowej (Convallaria majalis). Thermal disinfection of cuttings – efficacy and possibilities of use In production on the example of lily of the valley (Convallaria majalis). 60 Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin, Poznań, 11-13 lutego: 185
 • Chałańska A. 2020. Aktualne zagrożenia ze strony agrofagów glebowych w uprawach jagodowych. XVI Konferencja Sadownicza „Jagodowe Trendy”, 21-22 stycznia, Targi Lublin: 42-44.
 • Chałańska A. 2020. Nicienie i ich szkodliwość w uprawie truskawki. X Targi Sadownictwa i Warzywnictwa TSW, 15-16 stycznia 2020: 6.
 • Chałańska A. 2020. Nicienie w ekologii – z tym można walczyć. X Targi Sadownictwa i Warzywnictwa TSW, 15-16 stycznia 2020: 51.
 • Chałańska A., Ślusarski C. 2020. Nowy patogen coraz groźniejszy. Jagodnik 1(55): 8-11.

nasza aktywność w 2019 roku

 • Chałańska A. Ślusarski Cz. 2019. Ocena zagrożenia plantacji na podstawie badań gleby. Jagodnik 7(53): 58-60.
 • Chałańska A. 2019. Kompleksy chorobowe z udziałem nicieni w uprawach warzyw i możliwości ich ograniczania. XII Podkarpacka Konferencja Rolnictwa Ekologicznego, Trzciana 14 listopada 2019, 3 str.
 • Chałańska A. 2019. Wiedza w pigułce: nicienie w rolnictwie. Hasło Ogrodnicze 4/2019: 26-30
 • Chałańska A., Oleszczak M., 2019. Nicienie ukrywające się za chorobami odglebowymi. Warzywa 7/2019: 46-47
 • Chałańska A., Oleszczak M., 2019. Ektopasożyty, wędrowne – szkodliwe nicienie. Warzywa 6/2019: 50-52
 • Chałańska A. 2019. Nicienie w truskawkach – jeśli nie fumigacja to co? Jagodnik 5/2019: 22-25
 • Chałańska A., Oleszczak M., 2019. Niewidoczne, a szkodliwe – mątwiki i guzaki. Warzywa 5/2019: 66-68
 • Oleszczak M., Chałańska A. 2019. Nicienie zagrażające ziemniakom. Warzywa 4/2019: 12-14
 • Oleszczak M., Chałańska A. 2019. Niszczyki zagrażają warzywom. Warzywa 4/2019: 62-63
 • Chałańska A., Oleszczak M., 2019. Nicienie – niedostrzegalne zagrożenie upraw sadowniczych. MPS Sad 4/2019
 • Chałańska A. 2019. Relacje, zalecenia: O truskawkach ekologicznie. Truskawka, malina, jagody 4/2019
 • Chałańska A. 2019. Korzyści z badań gleby i roślin przed założeniem plantacji. Jagodnik 4/2019: 18-21
 • Chałańska A., Oleszczak M., 2019. Nicienie zagrażające uprawom czosnku i cebuli. Hasło Ogrodnicze 2/2019: 28-32
 • Chałańska A. 2019. Pożyteczne nicienie pod lupą. Szklarnie Tunele Osłony 2/2019
 • Chałańska A., Oleszczak M., 2019. Nicienie w uprawach warzyw. Warzywa 2/2019: 71-72
 • seria wykładów na seminarium dla nauczycieli ogrodnictwa i architektury krajobrazu pt: „Nowe zalecenia dotyczące ochrony roślin ogrodniczych”,  13-15.02.2019r w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Widzewie, zorganizowane przez Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie
 • wykład dla rolników z Małopolski, zorganizowany przez firmę AMPLUS
 • wykład dla rolników z Wielkopolski, zorganizowany przez firmę BEJO
 • Aneta Chałańska, Michał Walachowski, Gael du Fretay, Pim van de Griend, Arben Myrta. 2019. Disiarczek dimetylu (DMDS) w zwalczaniu nicieni pasożytów roślin w uprawie truskawki w Polsce [Control of plant-parasitic nematode with dimethyl disulfide (DMDS) in strawberry fields, in Poland]. 59 Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin, Poznań, 12-14 lutego: 73-74 (Referat - Chałańska).
 • Chałańska A. 2019. Szkodliwość nicieni w uprawach owoców miękkich – wykrywanie i zwalczanie. VIII Konferencja Ekologiczna ,,Nowoczesne i innowacyjne metody produkcji ekologicznej owoców i warzyw” – Różaniec, 26 stycznia: 32-35.

nasza aktywność w 2018 roku

 • Oleszczak M., Chałańska A. 2018. Niszczyk zjadliwy zagraża warzywom. Hasło Ogrodnicze 12/2018: 43-45.
 • Chałańska A. 2018. Nicienie w szkółkarstwie – wrogowie i sprzymierzeńcy. Międzynarodowa konferencja „Szkółkarstwo – szanse i wyzwania” 27-28 listopada 2018: 73-83.
 • Oleszczak M., Chałańska A. 2018. Korzeniaki i szpileczniki w uprawie warzyw. Hasło Ogrodnicze 10/2018: 41-43.
 • wykład na XVI Dniu Ziemniaka w SGGW RZD Żelazna, na zaproszenie firmy BAYER
 • Chałańska A. 2018. Biologiczne zwalczanie nicieni. Truskawka, malina, jagody, 4/2018: 32. Wydawnictwo Plantpress.
 • Chałańska A. 2018. Nicienie zagrażające uprawom ogrodniczym. VII Konferencja Ekologiczna – Różaniec 2018 r.: Opłacalna uprawa owoców metodami ekologicznymi. Materiały szkoleniowe – Różaniec 24 stycznia 2018: 73-78.
 • Chałańska A. 2018. Naturalne zwalczanie nicieni. Działkowiec, 66-67, (03) 2018
 • Seria wykładów dla rolników w różnych rejonach kraju zorganizowana przez firmę BEJO