O nas

Założycielem firmy jest specjalista w zakresie nematologii, posiadający tytuł doktora w specjalności nauki ogrodnicze.

Po wieloletniej pracy naukowej w jednym z renomowanych instytutów naukowo-badawczych chcemy dzielić się zdobytą wiedzą i doświadczeniem  oraz prowadzić prace wynikające z potrzeb praktyki i rolnictwa.

Od początku związani  byliśmy z ochroną roślin. Naszym atutem jest unikatowa na rynku specjalizacja z zakresu nicieni pasożytów roślin i możliwości określenia kompleksów chorobowych w badanych uprawach.

Nematologia jest naszą pasją. Chętnie pomożemy wszystkim, którzy mają problemy ze stratami w uprawach roślin, wynikającymi z żerowania nicieni.

Podstawy merytoryczne naszej działalności

 • Michalczuk B., Chałańska A. 2002. Ocena żerowania i rozwój miniarki szklarniówki (Liriomyza huidobrensis) na petunii transformowanej genem syntazy IAA-glukozy. XIV Ogólnopolski Naukowy Zjazd Kwiaciarzy, 23 październik, Skierniewice: 68-69.
 • Chałańska A., Łabanowski G.S.,  Soika G. 2004. Owady minujące rośliny zielne wieloletnie. XLIV Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin, Poznań 13-14 luty: 253.
 • Chałańska A., Łabanowski G., Soika G. 2007. Występowanie i szkodliwość nicieni w szkółkach roślin ozdobnych. XI Ogólnopolska Konferencja Szkółkarska „Problemy i perspektywy produkcji szkółkarskiej roślin ozdobnych”, Skierniewice, 20-21 lutego:253-259.
 • Chałańska A., Skwiercz A. 2007. Nicienie występujące na nadziemnych częściach roślin ozdobnych. XLVII Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin, Poznań, 15-16 luty: 268.
 • Chałańska A. 2007. Zwalczanie ślimaków. Konferencja hodowców anturium, Skierniewice 27-28 marzec: 25-27.
 • Chałańska A. 2007. Nicienie w uprawach anturium. Konferencja hodowców anturium, Skierniewice 27-28 marzec: 28-30.
 • Chałańska A. 2008. Nicienie glebowe w gruntowych uprawach szkółkarskich. XII Ogólnopolska Konferencja Szkółkarska „Aktualne problemy w produkcji szkółkarskiej roślin ozdobnych”, Skierniewice, 5-6 lutego:128-135.
 • Chałańska A. 2008. Susceptibility of peony cultivars to root-knot nematode, Meloidogyne hapla Chitwood, 1949. Proc. of the second COST 872 Annual Meeting, 26th-29th May 2008, Postojna, Slovenia: 59.
 • Chałańska A., Soika G. 2009. Podatność odmian powojników na guzaka północnego (Meliodogyne hapla, Chitwood, 1949). 49 Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin, Poznań, 19-20 luty: 409.
 • Chałańska A. 2009. Nicienie osiadłe w szkółkach roślin ozdobnych. XIII Ogólnopolska Konferencja Szkółkarska „Produkcja drzew i krzewów ozdobnych oraz ich wykorzystanie w terenach zurbanizowanych”, Skierniewice, 3-4 marca:109-115.
 • Skwiercz A.T., Chałańska A. 2009. Nawożenie szkółek leśnych wermikompostem dżdżownicy kalifornijskiej (Eisenia fetida) a populacja nicieni glebowych. XIII Ogólnopolska Konferencja Szkółkarska „Produkcja drzew i krzewów ozdobnych oraz ich wykorzystanie w terenach zurbanizowanych”, Skierniewice, 3-4 marca:104-108.
 • Chałańska A., Janakowski S., Sobczak M. 2009. Infection of clematis cultivars with Northen Root-knot Nematode (Meloidogyne hapla Chitwood, 1949). Proc. of the Third Annual Meeting, COST 872, 25th-28th May 2009, Toledo, Spain: 63.
 • Chałańska A. 2009. Nicienie pasożytnicze na plantacjach tulipana w Polsce. Profesor Henryk Sandner-entomolog, ekolog, nem etolog, parazytolog, pionier entomonematologii w Polsce-w 15 rocznicę śmierci, Lublin, 15-16 września: 3-4.
 • Janakowski S., Chałańska A., Sobczak M. 2010. Histological observations on clematis cultivars infested with northen Root-knot nematode (Meloidogyne hapla Chitwood, 1949). Proc. of the Fourth Annual Meeting, COST 872, 24th-27th May 2010, Lisbon, Portugal: 59.
 • Chałańska A., Łabanowski G. 2010. Diagnostyka nicieni liściowych z rodzaju Aphelenchoides. Instrukcja wykrywania nicieni na podstawie uszkodzeń roślin ozdobnych. Agencja Reklamowo-Wydawnicza Estet, 20 pp.
 • Chałańska A., Łabanowski G., Malewski T. 2010. Detection of Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) in Scarlet Sage (Salvia Splendens) seeds. Proc. 30thInternational Symposium of the European Society of Nematologists, Vienna, Sept. 19-23, 2010: 165.
 • Chałańska A., Winiszewska G., Dmowska E., Dobosz R., Skwiercz A. 2010. Nicienie pasożyty roślin występujące w szkółkach drzew i krzewów ozdobnych oraz możliwości ich zwalczania. XIV Ogólnopolska Konferencja Szkółkarska „Nowości w nawożeniu i ochronie roślin szkółkarskich”, Darłowo, 4-5 listopad 2010: 103-113.
 • Chałańska A., Łabanowski G., Malewski T. 2011. Wykrywanie węgorka chryzantemowca (Aphelenchoides ritzemabosi) w nasionach szałwii lśniącej (Salvia splendens). 51 Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin, Poznań, 17-18 luty: 173.
 • Malewski T., Pomorski J., Winiszewska G., Dmowska E., Chałańska A., Dobosz R., Kornobis F., Iliewa-Makulec K., Skwiercz A., Tomalak M. 2011. Porównanie zmienności wybranych markerów genetycznych u niektórych bezkręgowców będących szkodnikami roślin uprawnych. 51 Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin, Poznań, 17-18 luty: 195.
 • Chałańska A. 2011. Nicienie glebowe-pasożyty roślin sadowniczych i warzywnych. 54 Ogólnopolska Konferencja Ochrony Roślin Sadowniczych „Strategia ochrony upraw sadowniczych przed agrofagami z świetle aktualnych uwarunkowań ekonomiczno-środowiskowych”, Ossa k. Białej Rawskiej,23-24 lutego: 164-167.
 • Chałańska A., Malewski T., Łabanowski G. 2011. Rapid microscopic and molecular method of identification of leaf parasitising Aphelenchoides 63rd International Symposium on Crop Protection, May 24, Ghent, Belgium: 222.
 • Meszka B., Chałańska A., Sobiczewski P., Bryk H., Malusa E. 2011. Changes in microorganisms populations in the soil after fumigation. 63rd International Symposium on Crop Protection, May 24, Ghent, Belgium: 299.
 • Sobiczewski P., Meszka B., Bryk H., Ślusarski C., Chałańska A., Berczyński S., Malusa E. Zmiany w populacjach mikroorganizmów i nicieni w glebie po odkażaniu metodami konwencjonalnymi i proekologicznymi. PTFit – Sympozjum Fitopatologia: zdrowe rośliny – zdrowi ludzie, 20-22 września, Bydgoszcz: 175-179.
 • Meszka B., Sobiczewski P., Bryk H., Chałańska A., Ślusarski C., Malusá E. 2011. Wpływ odkażania gleby metodami ekologicznymi na populacje mikroorganizmów. Ogólnopolska Naukowa Konferencja Ekologiczna pt. „Perspektywy rozwoju ekologicznej produkcji ogrodniczej” Skierniewice, 6 – 7 października: 183-184.
 • Chałańska A. 2011. Identyfikacja objawów węgorka chryzantemowca na podstawie żerowania na roślinach ozdobnych w szkółkach. „Ograniczenia strat powodowanych przez patogeny i szkodniki w uprawach roślin ozdobnych”. Szkolenie dla producentów roślin ozdobnych, Skierniewice 8 listopad 2011: 5pp.
 • Chałańska A. 2012. Najważniejsze gatunki nicieni występujące w uprawie marchwi. Konferencja „Uprawa marchwi w pigułce”, 19 stycznia 2012, Ożarów Mazowiecki.
 • Winiszewska G., Dmowska E., Chałańska A., Dobosz R., Kornobis F.W., Ilieva-Makulec K., Skwiercz A., Wolny S., Isaaque E. 2012. Nicienie związane z zahamowaniem wzrostu roślin w Wielkopolsce. 52 Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin, Poznań, 9-10 luty: 186-187.
 • Chałańska A. 2012. Nicienie zagrażające uprawom warzyw. Warsztaty szkoleniowo-wdrożeniowe,  Cedzyna, 19-20 kwietnia 2012: 12-14.
 • Malusá E., Ciesielska J., Meszka, Chałańska A., Sas-Paszt L., Sobiczewski P. 2012. The Effect of Different Organic Fertilizers and Soil Conditioners on the Soil Microbial Populations in Organically Managed Strawberry Plants. 2nd International Organic Fruit Research Symposium, June 18-21, Leavenworth, Washington, USA: 22.
 • Chałańska A., Łabanowski G. 2012. Soil nematodes occurring in nurseries of ornamental trees and shrubs in Poland. Proc. 31st International Symposium of the European Society of Nematologists, Adana, TURKEY, Sept. 23-27, 2012: 190.
 • Chałańska, 2012: Wpływ odkażania gleby na nicienie zagrażające uprawom ogrodniczym. Warsztaty “Zrównoważone stosowanie fumigantów chemicznych do zwalczania organizmów szkodliwych w glebie w sektorze ogrodniczym (SustUse Fumigants)”, Warszawa 30 listopada, MRiRW.
 • Chałańska, C. Ślusarski, B. Meszka, P. Sobiczewski, E. Malusá, 2012: Effectiveness of tomato grafting and soil fumigation on the performance of greenhouse tomatoes. International workshop on good agricultural practices (GAP) for greenhouse horticulture in the Mediterranean (North African and Near East countries) and South Eastern Europe regions (organized by NCARE, FAO, ISHS), Amman, Jordan 9-12 December 2012: 13.
 • Chałańska A., Łabanowski G. 2013. Nicienie pasożytnicze w glebach szkółek drzew i krzewów ozdobnych. 53 Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin, Poznań, 6-8 luty: 67-68.
 • Chałańska A., Łabanowski G. 2013. Preparaty pochodzenia naturalnego do zwalczania węgorka chryzantemowca (Aphelenchoides ritzemabosi). 53 Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin, Poznań, 6-8 luty: 124-125.
 • Meszka B., Chałańska A., Sobiczewski P., Malusa E. 2013. Wpływ odkażania gleby na zdrowotność, wzrost i plonowanie truskawek. 53 Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin, Poznań, 6-8 luty: 130.
 • Meszka B., Chałańska A., Lisek J., Sobiczewski P., Malusa E. 2013. Wpływ odkażania gleby na zdrowotność, wzrost i plonowanie truskawek. 56 Ogólnopolska Konferencja Ochrony Roślin Sadowniczych „Integrowana ochrona roślin – standardem od 2014 roku”, Ossa k. Białej Rawskiej, 14-15 lutego: 13-16.
 • Chałańska A., Łabanowski G. 2013. Nicienie pasożytnicze związane z roślinami iglastymi. Materiały konferencyjne „Biologia i ekologia roślin drzewiastych”, Kórnik-Poznań, 21-23 października 2013: 119.
 • Chałańska A., Łabanowski G. 2013. Nicienie pasożytnicze związane z ryzosferą drzew i krzewów liściastych. Materiały konferencyjne „Biologia i ekologia roślin drzewiastych”, Kórnik-Poznań, 21-23 października 2013: 120.
 • Chałańska A. 2013. Nicienie pasożytnicze w uprawach roślin ogrodniczych i ich zwalczanie. Seminarium naukowe IO, 24 października.
 • Chałańska A. Nicienie pasożytnicze w uprawach roślin ogrodniczych i ich zwalczanie. Instytut Ogrodnictwa, seminarium naukowe 24.10.2013 .
 • Chałańska A., Ślusarski C. 2014. Fumigacja – konieczność czy wolny wybór? 54 Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin, Poznań, 5-7 luty: 279-280.
 • Chałańska A., Łabanowski G. 2014. Nicienie pasożytnicze żerujące na korzeniach roślin ogrodniczych. 54 Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin, Poznań, 5-7 luty: 238-239.
 • Chałańska A. 2014. Fumigacja gleby a nicienie zagrażające uprawie truskawki. 54 Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin, Poznań, 5-7 luty: 239-240.
 • Komorowska B., Chałańska A. 2014. Wirusy przenoszone przez nicienie – szkodliwość i wykrywanie. 57 Ogólnopolska Konferencja Ochrony Roślin Sadowniczych, Ossa k. Białej Rawskiej, 11-12 lutego: 43.
 • Chałańska A., Ślusarski C., Uliński Z., Meszka B., Sobiczewski P., Malusá E., Ciesielska J. 2014. The effectiveness of grafting and soil fumigation on the performance of greenhouse tomatoes. Eighth International Symposium on Chemical and non-chemical soil and substrate disinfestation, Torino, Italy, 13th-17th July.
 • Chałańska A. Szkodniki wielożerne – nicienie (rozprzestrzenianie, biologia, rozpoznawanie, szkodliwość, profilaktyka, progi szkodliwości, elementy integrowanej ochrony). Instytut Ogrodnictwa, Studia Podyplomowe Integrowanej Produkcji Roślin z uwzględnieniem integrowanej ochrony 18.05.2014.
 • Chałańska A., Malusà E. 2014. Effect of fertilizers and soil conditioners on the number of nematodes present in organically grown strawberries.  International Conference “Innovative technologies in organic horticultural production”. Skierniewice 23-24 October 2014: 81-82.
 • Kowalska, G. Łabanowski, G. Soika, A. Wozińska, A. Chałańska. 2015. Środki wspomagające integrowaną ochronę roślin ozdobnych przed szkodnikami. Ogólnopolska konferencja upowszechnieniowo-wdrożeniowa „Innowacyjne technologie dla polskiego ogrodnictwa”, Warszawa, 23 kwietnia 2015r., ISBN 978-83-89800-69-5: 105.
 • Łabanowski, G. Soika, A. Chałańska, L. Orlikowski, A. Wojdyła, R. Wrzodak. 2015. Transfer wiedzy z zakresu ochrony roślin ozdobnych i warzywnych – od nauki do praktyki. Ogólnopolska konferencja upowszechnieniowo-wdrożeniowa „Innowacyjne technologie dla polskiego ogrodnictwa”, Warszawa, 23 kwietnia 2015r., ISBN 978-83-89800-69-5: 106.
 • Chałańska, G. Łabanowski, A. Bogumił. 2015. Oferta wdrożeniowa: Poprawa jakości handlowej krzewuszki cudownej (Weigela florida) poprzez ograniczenie liczebności węgorka chryzantemowca (Aphelenchoides ritzemabosi) w liściach. Ogólnopolska konferencja upowszechnieniowo-wdrożeniowa „Innowacyjne technologie dla polskiego ogrodnictwa”, Warszawa, 23 kwietnia 2015r., ISBN 978-83-89800-69-5: 163-164.
 • Chalanska, E. Malusá, A. Bogumil. 2016. The dynamic of nematodes community in organic strawberry plantations is affected by the kind of fertilizers and soil conditioners applied. Proceedings of the 17th International Conference on Organic Fruit-Growing from February 15th to February 17th, 2016. University of Hohenheim, Germany. Edited by Foerdergemeinschaft Oekologischer Obstabu e.V.: 286-288.
 • Tartanus M. , Łabanowska B.H., Tkaczuk C., Malusá E., Chałańska A. 2016. Holistic approach for an effective control of white grub of European cockchafer (Melolontha melolontha) in organic strawberry plantations in Poland. Proceedings of the 17th International Conference on Organic Fruit-Growing from February 15th to February 17th, 2016. University of Hohenheim, Germany. Edited by Foerdergemeinschaft  Oekologischer Obstabu e.V.: 228-229.
 • Aleksandra Bogumił, Aneta Chałańska. 2016. Monitoring nicieni występujących w uprawach selera. 56 Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin, Poznań, 11-12 lutego: 123.
 • Aneta Chałańska, Aleksandra Bogumił. 2016. Wykorzystanie metioniny w ograniczaniu występowania nicieni w trawnikach. 56 Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin, Poznań, 11-12 lutego: 124.
 • Małgorzata Tartanus, Barbara H. Łabanowska, Eligio Malusa, Cezary Tkaczuk, Aneta Chałańska, Loredana Canfora, Flavia Pinzari. 2016. Wykorzystanie grzybów i nicieni entomopatogenicznych w ograniczaniu pędraków chrabąszcza majowego (Melolontha melolontha). 56 Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin, Poznań, 11-12 lutego: 43-44.
 • Chałańska A. 2016. Szkodliwość nicieni w uprawie ziemniaka i warzyw korzeniowych oraz możliwości ich ograniczania ich występowania. Szkolenie dla producentów, Ustka 08.03.2016 – wykład.
 • Eligio Malusá, Małgorzata Tartanus, Barbara H. Łabanowska, Cezary Tkaczuk, Aneta Chałańska, Loredana Canfora, Flavia Pinzari. 2016. Effective control of white grub of european cockchafer (Melolontha melolontha) in organic strawberry production. VII International Scientific Agriculture Symposium “Agrosym 2016”, Jahornia, 6-9 October 2016, Bosnia and Herzegovina.
 • Chałańska A. 2016. Nicienie pasożytnicze zagrażające uprawom cebulowych roślin ozdobnych i możliwości ich ograniczania. Ogólnopolska Konferencja nt. Ozdobnych Roślin Cebulowych, Skierniewice, 20 września.
 • Chałańska A., Bogumił A., Danelski W., Tartanus M., Sas D. Występowanie nicieni pasożytniczych w ekologicznej uprawie truskawki (Occurence of the plant parasitic nematodes in the organic crops of strawberry). XVIII Konferencja Naukowa „Rolnictwo ekologiczne – stan obecny i perspektywy rozwoju (Techniki, technologie, produkcja żywności)” Puszczykowo, 5-7.10.2016 r.
 • B.H. Łabanowska, E. Malusa, L. Canfora, C. Tkaczuk. F. Pinzari, A. Chałańska. 2017. Usefulness of entomopathogenic fungi and nematodes to reduction of the soil born pests in organic cultivation of strawberries. 2nd Annual meeting of the COST action CAMo Interactions (FA1405), January 31st – February 3rd, Ljubljana, Slovenia: 26 pp.
 • Aneta Chałańska, Aleksandra Bogumił, Artur Miszczak. 2017. Ocena możliwości ekstrapolacji Nemathorin 10G do ochrony upraw selera przed szpilecznikiem baldasznikiem (Paratylenchus bukowinensis Micoletzky, 1922). 56 Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin, Poznań, 09-10 lutego: 156.
 • Aleksandra Bogumił, Aneta Chałańska, Żaneta Fiedler. 2017. Wykorzystanie grzybów strzępkowych do ograniczania populacji guzaka północnego (Meloidogyne hapla, Chitwood 1949) w uprawie selera. 56 Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin, Poznań, 09-10 lutego: 157 .
 • Chałańska A. 2017. Szkodliwość nicieni w uprawie ziemniaka, warzyw korzeniowych i zbóż oraz możliwości ograniczania ich występowania, Jastrzębia Góra 15.02.2017.
 • Chałańska A. 2017. Nicienie w ekologicznej uprawie warzyw i truskawki. Konferencja Ekologiczna, Miedniewice k. Skierniewic 01.03.2017.
 • Małgorzata Tartanus, Eligio Malusa, Barbara Helena Łabanowska, Cezary Tkaczuk, Waldemar Kowalczyk, Loredana Canfora, Flavia Pinzari, Aneta Chałańska. 2017. Wykorzystanie metod niechemicznych do zwalczania szkodników żyjących w glebie w truskawce uprawianej systemem ekologicznym. XIX Konferencja Naukowa Rolnictwo ekologiczne – stan obecny i perspektywy rozwoju. Techniki, technologie, produkcja żywności. Puszczykowo, 11-13.10.2017r .
 • Chałańska A., Bogumił A., Danelski W. 2017. Badania nad możliwością wykorzystania entomopatogenicznego grzyba Beauveria bassiana (bals. -criv.) Vuill. 1912 do ograniczania populacji chrabąszcza majowego Melolontha Melolontha (l.). (Coleoptera: scarabaeidae) i osiewnika rolowca Agriotes Lineatus (l.) (Coleoptera: elateridae). XIX Konferencja Naukowa Rolnictwo ekologiczne – stan obecny i perspektywy rozwoju. Techniki, technologie, produkcja żywności. Puszczykowo, 11-13.10.2017r.
 • Chałańska A. 2018. Nicienie zagrażające uprawom ogrodniczym. VII Konferencja Ekologiczna –  Opłacalna uprawa owoców metodami ekologicznymi. Różaniec, 24 stycznia 2018. Materiały szkoleniowe: 73-78.