Pietruszka

Uszkodzenia spowodowane żerowaniem szpilecznika baldasznika (Paratylenchus bukowinensis)

 

Szpilecznik baldasznik - może żerować i rozwijać się na wielu roślinach, ale szkody gospodarcze wywołuje jedynie w uprawie pietruszki i selera.
Typowym objawem żerowania na pietruszce jest rdzawienie korzenia spichrzowego.
Korzenie pietruszki nie nadają się do przechowywania i wtórnie porażane są przez grzyby.

 

 

 

Pietruszka uszkodzona przez guzaka północnego (M. Hapla)

Guzak północny (Meloidogyne hapla) to jeden z najważniejszych szkodników warzyw korzeniowych.
Typowym objawem obserwowanym na pietruszce jest rozwidlanie się korzenia spichrzowego i nadmiar drobnych korzeni (broda korzeniowa).