Wysyłka prób

Sposób poboru prób gleby

Na polu poruszamy się zygzakiem lub po przekątnej. Z pola lub kwatery o powierzchni 1 ha, jednolitej pod względem rodzaju gleby, ukształtowania terenu, uprawianej rośliny i nawożenia, pobieramy z głębokości 30 cm  około 20-30 zbliżonych pod względem objętości prób. Pobraną ze wszystkich punktów ziemię mieszamy aby ujednolicić próbę. Do torebki foliowej odsypujemy ok. 1 kg gleby do analizy laboratoryjnej.

Sposób poboru prób roślin

Na polu obserwujemy, czy w uprawie istnieją place tworzone przez rośliny wykazujące anomalie (deformacje, karłowacenie, zaburzenie kwitnienia, nekrozy, więdnięcie). Z takich miejsc pobieramy 3-5 roślin. Roślinę wykopujemy, tak aby bryła korzeniowa nie miała oderwanych drobnych korzeni, a gleba otaczająca system korzeniowy nie była otrząśnięta. Część nadziemna rośliny nie może być martwa. Rośliny do analiz muszą mieć zielone liście, posiadać pąki i stożki wzrostu. Materiał zamykamy z torebce foliowej.

Opis próby

Próbom najlepiej nadać własne oznaczenia, tak aby nie mieć problemu ze skorelowaniem ich z wynikami analiz. Należy podać uprawę/planowaną uprawę (gatunek rośliny) oraz przedplon/poprzednią uprawę. Jest to ważne przy określaniu stopnia zagrożenia upraw przez nicienie – dla każdej uprawy będzie on nieco inny, zarówno jeśli chodzi o gatunki nicieni, jak i ich liczebność.  Dobrze jest także podać datę pobrania prób.

Do opisu próby załączamy dane kontaktowe oraz dane niezbędne do wystawienia faktury.

 

Nie wkładamy kartki z opisem próby bezpośrednio do torebek z glebą czy materiałem roślinnym! Najlepiej kartkę z opisem i próbę w torebce foliowej włożyć do wspólnej torebki.

 

Próby przeznaczone do analiz powinny być dostarczone w możliwie najkrótszym czasie od ich pobrania (wysyłamy szybkimi przesyłkami, nie ostatniego dnia roboczego) .

 

Wyniki analiz zwykle są gotowe w ciągu dwóch tygodni od dostarczenia prób.