Uprawy

Nematologia to dziedzina nauki skupiająca się na badaniach dotyczących nicieni.
Nicienie stanowią w przyrodzie jedną z liczniejszych gromad wchodzących w skład królestwa zwierząt. Występują we wszystkich strefach klimatycznych i we wszystkich środowiskach – od głębi wód po szczyty gór.
Stanowią ogromną większość fauny gleb – ponad 90% zwierząt wielokomórkowych tego środowiska to właśnie nicienie.
Największe zagęszczenie nicieni glebowych jest w warstwie ornej, ponieważ w niej znajduje się najwięcej korzeni roślin, a także bakterii i grzybów. Jednakże nicienie można znaleźć wszędzie tam, gdzie znajduje się ich pożywienie lub dokąd zostaną zaniesione przez wodę.
O nicieniach pasożytach człowieka wiedziano już w starożytności, ale nicienie pasożyty roślin poznano stosunkowo późno. Pierwsze wiadomości pochodzą dopiero z 1743 roku, a pierwsze badania dotyczące tych nicieni rozpoczęto 100 lat później.
W Polsce nauka o nicieniach pasożytach roślin zaczęła się intensywnie rozwijać dopiero po II wojnie światowej.
Dziś tempo rozwoju nematologii jest ogromne.

cebula2